Toegankelijkheid

Skip to main content

Uitnodiging onderzoek woonwensen De Hoven Noord

Een van de meest gestelde vragen over De Hoven Noord is: kan ik me al inschrijven voor een huis, welke huizen komen er en wat gaan ze kosten? Het inrichten van de nieuwe wijk doet de gemeente graag samen met de (toekomstige) inwoners. Zoals ook bleek tijdens de 2e serie MeeDenk dagen in juni. Ruim 250 belangstellenden hebben daar de 2 denkrichtingen voor de toekomstige inrichting van de Hoven Noord bekeken en hun reactie achtergelaten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van het nieuws rondom de Hoven Noord

Hoe gaat De Hoven er in de toekomst uit zien?

De Hoven is een wijk met een uniek dorpskarakter gelegen in een uniek gebied binnen de gemeente Zutphen.

Langs de IJsel en omgeven door natuurgebied, landerijen, tuinderijen is de Hoven met Zutphen verbonden door de oude IJssselbrug. Met de drukte van de stad enerzijds en de rust van het landelijk- of rivierengebied anderzijds. De Hoven Noord ligt aan de buitenrand van het gebied. Voor De Hoven Noord zijn de laatste jaren de nodige visies en plannen uitgewerkt. Zoals de Structuurvisie Noordrand De Hoven, het ideeënboek De Hoven en het wijkontwikkelingsplan. Nu is het moment gekomen om door te ontwikkelen naar een Masterplan (inrichtingsplan) voor De Hoven Noord met ruimte voor nieuwbouw, clustering van de glastuinbouw en ruimte voor agrariërs, recreatie en natuur. Met aandacht voor de bestaande woon- en werkomgeving, en in samenspraak met de huidige en toekomstige gebruikers.

Ga naar pagina voor het gebied in beeld - opent in modal venster

U kunt zich nog niet inschrijven voor woningbouw in de Hoven Noord

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen. U leest dan vanzelf wanneer en waar u zich kunt inschrijven voor de toekomstige woningbouw.

Masterplan

De eerste fase is het ontwikkelen van het zogenaamde Masterplan. Dit plan gaat over het gehele gebied van De Hoven Noord en geeft letterlijk een beeld van de mogelijke landschappelijke en stedelijke invulling. U kunt op verschillende momenten meedenken over en reageren op de planontwikkeling. Het Masterplan wordt op deze website gepubliceerd. Ook komt er een inloopmoment in het voorjaar.

Stedenbouwkundig plan

Het Stedenbouwkundig plan is de uitwerking van de eerste fase van het Masterplan. Het plan bestaat uit een verkavelingsplan met tekeningen, foto’s, sfeerbeelden en beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Zoals het soort bebouwing, de voorzieningen, het groen, waterpartijen, maar ook parkeerplaatsen en mogelijke speelplekken.

Inrichtingsplan openbare ruimte

In het inrichtingsplan openbare ruimte wordt de inrichting van de openbare ruimte vastgelegd, de straten, voetpaden, fietspaden, maar ook het straatmeubilair zoals bankjes en de verlichting, het materiaal van de bestrating, en de groenvoorziening.

Gemeente Zutphen

De Hoven Noord is een ontwikkelprogramma van de gemeente Zutphen.

Eerdere publicaties en besluitvorming kun je op de site van de gemeente lezen.