Toegankelijkheid

Skip to main content

Contact

Vul uw naam in alstublieft
Vul uw e-mailadres in alstublieft
Vul uw bericht in alstublief
Met het versturen van dit formulier accepteert u de volgende voorwaarden:
Voor BügelHajema adviseurs is het belangrijk dat we transparant zijn in wat we doen. Zo ook in het geval van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door u worden verstrekt. Na afloop van het project worden uw gegevens verwijderd. Daarnaast nemen we gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij hanteren we de privacyverklaring van BügelHajema adviseurs als kader en houden wij ons aan de eisen die de AVG ons stelt.