Toegankelijkheid

Skip to main content

Doe mee

Wat maakt onze wijk aantrekkelijk?

Hoe gaat De Hoven er in de toekomst uit zien? 
Hoe kunnen we De Hoven samen verder laten groeien tot een toekomstbestendige wijk voor wonen, werken en recreëren?

Hieronder lees je (op volgorde van meest actueel naar ouder nieuws) waar we nu staan en wat er tot nu toe gedaan is.

Resultaten woonwensen onderzoek verwacht medio november

Inwoners konden tot 27 september meedoen aan het woonwensen onderzoek voor De Hoven Noord. Bureau Moventum is momenteel bezig met de verwerking van de resultaten. Deze zullen, naar verwachting medio november beschikbaar komen en zullen ook op deze website gepubliceerd worden.


Veel belangstelling voor de denkrichtingen concept Masterplan 9 en 10 juni

Vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni konden inwoners en belangstellenden binnenlopen bij de Jenaplanschool in de Hoven om de twee visueel uitgewerkte denkrichtingen voor de toekomstige inrichting van de Hoven Noord te bekijken. Er was uitgebreid tijd om vragen te stellen aan de project collega’s en om reacties te geven op de 2 denkrichtingen. Zeker 250 belangstellenden hebben hun stem laten horen.

Inwoners konden zien wat er met hun eerdere input en reacties is gedaan            

Geïnteresseerden kwamen goed voorbereid binnen. Er is tijdens de eerder georganiseerde MeeDenkdagen namelijk al veel input onder de inwoners opgehaald. Die resultaten zijn in januari verzameld en gebundeld in het boekje ‘opbrengsten MeeDenkdagen'. Op basis van deze input zijn twee denkrichtingen uitgewerkt. Nu is middels een zogenaamd vlekkenplan (een ruwe schetsindeling op de kaart van de Hoven Noord) te zien waar woningbouw, groen, natuur, de kassen en de wegen mogelijk kunnen komen.

“TOP: de speelse opzet, veel ruimte voor groen. Misschien goed om hier wat van die hagen toe te voegen. Die trekken bij ons in De Teuge veel vogels”

Van denkrichtingen naar een concept Masterplan De Hoven Noord

De input en feedback van 9 en 10 juni vormen de input om te komen tot een concept Masterplan dat in het najaar gereed zal zijn. 

“Grappig die mozaïkvorm die verwijst naar de tuinbouwhistorie”


Inloopdag 18 maart

'De leerlingen van de basisschool hebben aangegeven wat zij voor hun opa en oma belangrijk vinden en voor hun ouders. Ook gaven zij aan wat ze zelf graag willen in De Hoven Noord. We hebben een rijke opbrengst met mooie én praktische ideeën. We gaan nu alle reacties verzamelen en meenemen in de ontwikkeling van het Masterplan. De inbreng en reacties koppelen we terug aan de bewoners en belangstellenden op 18 maart’, aldus Elsbeth Luning, stedenbouwkundig adviseur en landschapsarchitect bij BügelHajema.

Plan in hoofdlijnen voor de Hoven Noord

Dit bureau ontwikkelt in opdracht van de gemeente Zutphen het Masterplan voor de Hoven Noord. Dit is een plan op hoofdlijnen voor de ontwikkelingen in het gebied, zoals ruimte voor nieuwbouw, het bijeenbrengen van de glastuinbouw en ruimte voor agrariërs, recreatie en natuur. Hierna volgt het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan openbare ruimte. Alle reacties zijn verzameld en gebundeld in een boekje. Inkijkexemplaren van dit boekje zijn 18 maart te bekijken.

Denk 18 maart weer verder mee! 

Iedereen is van harte uitgenodigd om alle verzamelde wensen en ideeën niet alleen te komen bekijken maar ook vooral om hier weer reactie op te geven. Wat valt bijvoorbeeld op aan de opbrengst en welke suggesties zijn er nog? 

Wethouder Jasper Bloem: ‘Het was tijdens de MeeDenk dagen mooi om te zien hoe groot de belangstelling is om mee te denken over de toekomst van de Hoven Noord. Zo kunnen we de inrichting van de Hoven Noord goed afstemmen op de wensen en behoeften die er zijn. Kom daarom ook vooral 18 maart om opnieuw je mening te geven, want die telt!’

Wat gebeurt er na 18 maart met deze reacties? 

BügelHajema adviseurs is ondertussen gestart om het concept Masterplan te maken. In juni zullen er wederom themasessies en inloopmomenten zijn voor organisaties en bewoners om mee te denken over deze fase. 


MeeDenk dagen voor bewoners en belangstellenden

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari hebben we in het gebouw van de Duivenvereniging in De Hoven de MeeDenk dagen gehouden. Op deze dagen hebben meer dan 300 mensen meegepraat en meegedacht over de toekomst voor De Hoven Noord. Bezoekers konden ideeën en wensen aandragen, aangeven wat ze sterke punten vinden in het gebied en minder sterke punten, maar ook waar ze kansen zien en eventuele zorgen delen.

Er is veel gedeeld en opgeschreven op de verschillende kaarten, stippen geplakt op de plattegrond om aan te geven wat de mooie en minder mooie plekken zijn in het gebied. En er werden moodboards samengesteld met beeldverhalen van bewoners hoe zij De Hoven Noord graag in de toekomst willen zien. De leerlingen van de basisschool hebben aangegeven wat zij voor hun opa en oma belangrijk vinden en voor hun ouders. Ook gaven zij aan wat ze zelf graag willen in De Hoven Noord. We hebben een rijke opbrengst met mooie én praktische ideeën.

We gaan nu alle reacties verzamelen en meenemen in de ontwikkeling van het Masterplan. De inbreng en reacties koppelen we ook terug aan de bewoners en belangstellenden. Informatie hierover volgt.


Themasessies voor belanghebbenden

Op dinsdag 24 januari zijn organisaties (stakeholders) uitgenodigd voor de themasessies. Tijdens de themasessie zijn het programmateam De Hoven Noord en het projectteam van stedenbouwkundig bureau BügelHajema in gesprek gegaan met de organisaties over de kansen en behoeften voor het gebied De Hoven Noord. De sessies waren bedoeld om elkaar te inspireren, nieuwe inzichten op te doen, kennis te delen en verbindingen te leggen. En dat is geslaagd! De deelnemers waren positief en hebben enthousiast meegedacht. Met de inbreng kunnen we zeker verder. De onderwerpen van de themasessies waren:

 • Cultuur en identiteit
 • Wonen en werken
 • Natuur en vrije tijd
 • Sport en gezondheid
 • Water

Voorafgaand aan de themasessies hebben we verkennende gesprekken gevoerd met een aantal grondeigenaren, het wijkplatform en het bewonersinitiatief. 

Hieronder ziet u een kaart van het gebied. Dit kaartje geeft aan voor welk gebied we een masterplan maken.

Het gebied dat roze gearceerd is is het gebied waar woningbouw kan komen.

 

MeeDenk dagen voor bewoners en belangstellenden

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari hebben we in het gebouw van de Duivenvereniging in De Hoven de MeeDenk dagen gehouden. Op deze dagen hebben meer dan 300 mensen meegepraat en meegedacht over de toekomst voor De Hoven Noord. Bezoekers konden ideeën en wensen aandragen, aangeven wat ze sterke punten vinden in het gebied en minder sterke punten, maar ook waar ze kansen zien en eventuele zorgen delen.

Er is veel gedeeld en opgeschreven op de verschillende kaarten, stippen geplakt op de plattegrond om aan te geven wat de mooie en minder mooie plekken zijn in het gebied. En er werden moodboards samengesteld met beeldverhalen van bewoners hoe zij De Hoven Noord graag in de toekomst willen zien. De leerlingen van de basisschool hebben aangegeven wat zij voor hun opa en oma belangrijk vinden en voor hun ouders. Ook gaven zij aan wat ze zelf graag willen in De Hoven Noord. We hebben een rijke opbrengst met mooie én praktische ideeën.

We gaan nu alle reacties verzamelen en meenemen in de ontwikkeling van het Masterplan. De inbreng en reacties koppelen we ook terug aan de bewoners en belangstellenden. Informatie hierover volgt.

 • Bew Hoven Noord 08966 Web

 • Bew Hoven Noord 08968 Web

 • Bew Hoven Noord 08983 Web

 • Bew Hoven Noord 09011 Web

 • Bew Hoven Noord 09041 Web

 • Bew Hoven Noord 09045 Web

 • Bew Hoven Noord 09049 Web

 • Bew Hoven Noord 09081 Web

Themasessies voor belanghebbenden

Op dinsdag 24 januari zijn organisaties (stakeholders) uitgenodigd voor de themasessies. Tijdens de themasessie zijn het programmateam De Hoven Noord en het projectteam van stedenbouwkundig bureau BügelHajema in gesprek gegaan met de organisaties over de kansen en behoeften voor het gebied De Hoven Noord. De sessies waren bedoeld om elkaar te inspireren, nieuwe inzichten op te doen, kennis te delen en verbindingen te leggen. En dat is geslaagd! De deelnemers waren positief en hebben enthousiast meegedacht. Met de inbreng kunnen we zeker verder. De onderwerpen van de themasessies waren:

 • Cultuur en identiteit

 • Wonen en werken

 • Natuur en vrije tijd

 • Sport en gezondheid

 • Water

Voorafgaand aan de themasessies hebben we verkennende gesprekken gevoerd met een aantal grondeigenaren, het wijkplatform en het bewonersinitiatief. 

Hieronder ziet u een kaart van het gebied. Dit kaartje geeft aan voor welk gebied we een masterplan maken.

Het gebied dat roze gearceerd is is het gebied waar woningbouw kan komen.

Structuurvisie Noordrand De Hoven

Hieronder ziet u een kaart van het gebied. Dit kaartje geeft aan voor welk gebied we een masterplan maken.

Het gebied dat roze gearceerd is is het gebied waar woningbouw kan komen.