Toegankelijkheid

Skip to main content

Nieuws

Resultaten woonwensen onderzoek verwacht medio december

Gepubliceerd op 05 oktober 2023

Inwoners konden tot 27 september meedoen aan het woonwensen onderzoek voor De Hoven Noord. Bureau Moventum is momenteel bezig met de verwerking van de resultaten. Deze zullen, naar verwachting medio november beschikbaar komen en zullen ook op deze website gepubliceerd worden. 

Uitnodiging onderzoek woonwensen De Hoven Noord

Gepubliceerd op 06 september 2023

Een van de meest gestelde vragen over De Hoven Noord is: kan ik me al inschrijven voor een huis, welke huizen komen er en wat gaan ze kosten? Het inrichten van de nieuwe wijk doet de gemeente graag samen met de (toekomstige) inwoners. Zoals ook bleek tijdens de 2e serie MeeDenk dagen in juni. Ruim 250 belangstellenden hebben daar de 2 denkrichtingen voor de toekomstige inrichting van de Hoven Noord bekeken en hun reactie achtergelaten.

Veel belangstelling voor de denkrichtingen concept Masterplan De Hoven Noord!

Gepubliceerd op 13 juni 2023

Afgelopen vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni konden inwoners en belangstellenden binnenlopen bij de Jenaplanschool in de Hoven om de twee visueel uitgewerkte denkrichtingen voor de toekomstige inrichting van de Hoven Noord te bekijken. Er was uitgebreid tijd om vragen te stellen aan de project collega’s en om reacties te geven op de 2 denkrichtingen. Zeker 250 belangstellenden hebben hun stem laten horen. Deze tweede serie MeeDenkdagen zijn in opdracht van de gemeente Zutphen georganiseerd in samenwerking met stedenbouwkundig bureau BügelHajema adviseurs.

MeeDenk dagen 9 en 10 juni 2023 denkrichtingen voor het concept Masterplan

Gepubliceerd op 23 mei 2023

Het vervolg op de MeeDenk dagen eind januari. BügelHajema adviseurs heeft de opbrengsten van de MeeDenk dagen verwerkt tot denkrichtingen voor het concept Masterplan. Op 9 en 10 juni kan iedereen vrij binnenlopen, toelichting krijgen op deze denkrichtingen voor het concept Masterplan en hier reactie op geven.

Goede opkomst inloopdag resultaten MeeDenkdagen de Hoven Noord

Gepubliceerd op 14 maart 2023

Op de inloopdag op zaterdag 18 maart is er gelegenheid geweest om de opbrengsten van de MeeDenk dagen te bekijken en hier reactie op te geven voor iedereen die dit wilde. De dag is goed bezocht. Er kwamen ruim 80 belangstellenden op af die hun stem lieten horen. Het werd opnieuw georganiseerd door het Stedenbouwkundig bureau (BügelHajema) samen met de gemeente Zutphen en vond plaats in het gebouw van de Duivenvereniging in de Hoven (Lijnbaanstraat 3).

MeeDenk dagen voor bewoners en belangstellenden

Gepubliceerd op 09 januari 2023

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari hebben we in het gebouw van de Duivenvereniging in De Hoven de MeeDenk dagen gehouden. Op deze dagen hebben meer dan 300 mensen meegepraat en meegedacht over de toekomst voor De Hoven Noord. Bezoekers konden ideeën en wensen aandragen, aangeven wat ze sterke punten vinden in het gebied en minder sterke punten, maar ook waar ze kansen zien en eventuele zorgen delen.

Er is veel gedeeld en opgeschreven op de verschillende kaarten, stippen geplakt op de plattegrond om aan te geven wat de mooie en minder mooie plekken zijn in het gebied. En er werden moodboards samengesteld met beeldverhalen van bewoners hoe zij De Hoven Noord graag in de toekomst willen zien. De leerlingen van de basisschool hebben aangegeven wat zij voor hun opa en oma belangrijk vinden en voor hun ouders. Ook gaven zij aan wat ze zelf graag willen in De Hoven Noord. We hebben een rijke opbrengst met mooie én praktische ideeën.

We gaan nu alle reacties verzamelen en meenemen in de ontwikkeling van het Masterplan. De inbreng en reacties koppelen we ook terug aan de bewoners en belangstellenden. Informatie hierover volgt.