Toegankelijkheid

Skip to main content

Goede opkomst inloopdag resultaten MeeDenkdagen de Hoven Noord

Op de inloopdag op zaterdag 18 maart is er gelegenheid geweest om de opbrengsten van de MeeDenk dagen te bekijken en hier reactie op te geven voor iedereen die dit wilde. De dag is goed bezocht. Er kwamen ruim 80 belangstellenden op af die hun stem lieten horen. Het werd opnieuw georganiseerd door het Stedenbouwkundig bureau (BügelHajema) samen met de gemeente Zutphen en vond plaats in het gebouw van de Duivenvereniging in de Hoven (Lijnbaanstraat 3).

Inwoners hebben gesproken en nagedacht over de toekomst van de Hoven Noord

Tijdens de MeeDenk dagen is er veel gedeeld en opgeschreven op de verschillende kaarten, stippen geplakt op de plattegrond om aan te geven wat de mooie en minder mooie plekken zijn in het gebied. En er werden moodboards samengesteld met beeldverhalen van bewoners hoe zij De Hoven Noord graag in de toekomst willen zien. Alle inbreng en reacties zijn weer teruggekoppeld aan de bewoners en belangstellenden op 18 maart.

Plan in hoofdlijnen voor de Hoven Noord

BügelHajema ontwikkelt in opdracht van de gemeente Zutphen het Masterplan voor de Hoven Noord. Dit is een plan op hoofdlijnen voor de ontwikkelingen in het gebied, zoals ruimte voor nieuwbouw, het bijeenbrengen van de glastuinbouw en ruimte voor agrariërs, recreatie en natuur. Hierna volgt het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan openbare ruimte. Alle reacties zijn verzameld en gebundeld in het boekje 'opbrengsten MeeDenk dagen'. Deze kunt u hier inkijken. 

Wat gebeurt er na 18 maart met deze reacties? 

BügelHajema adviseurs is ondertussen gestart om het concept Masterplan te maken. In juni zullen er wederom themasessies en inloopmomenten zijn voor organisaties en bewoners om mee te denken over deze fase.