Toegankelijkheid

Skip to main content

MeeDenk dagen 9 en 10 juni 2023 denkrichtingen voor het concept Masterplan

MeeDenk dagen 9 en 10 juni 2023 denkrichtingen concept Masterplan

Het vervolg op de MeeDenk dagen eind januari. BügelHajema adviseurs heeft de opbrengsten van de MeeDenk dagen verwerkt tot denkrichtingen voor het concept Masterplan. Op 9 en 10 juni kan iedereen vrij binnenlopen, toelichting krijgen op deze denkrichtingen voor het concept Masterplan en hier reactie op geven.

Waar: Jenaplanschool De Hoven, Mulderskamp 164 in Zutphen. 

Wanneer: Vrijdag 9 juni van 14:00 tot 19:00 

Zaterdag 10 juni van 10:00 tot 15:00    

 

Masterplan Hoven Noord

BügelHajema ontwikkelt in opdracht van de gemeente Zutphen het Masterplan voor de Hoven Noord. Dit is een plan op hoofdlijnen voor de ontwikkelingen in het gebied, zoals ruimte voor nieuwbouw, het bijeenbrengen van de glastuinbouw en ruimte voor agrariërs, voorzieningen, recreatie en natuur en de verkeersontsluiting. Na deze fase volgt het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan openbare ruimte.

Wat gebeurt er na 9 en 10 juni? 

BügelHajema adviseurs verzamelt ook nu weer alle reacties om na de zomer het concept Masterplan gereed te maken.