Toegankelijkheid

Skip to main content

MeeDenk dagen voor bewoners en belangstellenden

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari hebben we in het gebouw van de Duivenvereniging in De Hoven de MeeDenk dagen gehouden. Op deze dagen hebben meer dan 300 mensen meegepraat en meegedacht over de toekomst voor De Hoven Noord. Bezoekers konden ideeën en wensen aandragen, aangeven wat ze sterke punten vinden in het gebied en minder sterke punten, maar ook waar ze kansen zien en eventuele zorgen delen.

Rijke opbrengst

Er is veel gedeeld en opgeschreven op de verschillende kaarten, stippen geplakt op de plattegrond om aan te geven wat de mooie en minder mooie plekken zijn in het gebied. En er werden moodboards samengesteld met beeldverhalen van bewoners hoe zij De Hoven Noord graag in de toekomst willen zien. De leerlingen van de basisschool hebben aangegeven wat zij voor hun opa en oma belangrijk vinden en voor hun ouders. Ook gaven zij aan wat ze zelf graag willen in De Hoven Noord. We hebben een rijke opbrengst met mooie én praktische ideeën. 

Wethouder Jasper Bloem: ‘Het was tijdens de MeeDenk dagen mooi om te zien hoe groot de belangstelling is om mee te denken over de toekomst van de Hoven Noord. Zo kunnen we de inrichting van de Hoven Noord goed afstemmen op de wensen en behoeften die er zijn.'

Het vervolg

We gaan nu alle reacties verzamelen en meenemen in de ontwikkeling van het Masterplan. De inbreng en reacties koppelen we ook terug aan de bewoners en belangstellenden. Informatie hierover volgt.