Toegankelijkheid

Skip to main content

Veel belangstelling voor de denkrichtingen concept Masterplan De Hoven Noord!

Afgelopen vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni konden inwoners en belangstellenden binnenlopen bij de Jenaplanschool in de Hoven om de twee visueel uitgewerkte denkrichtingen voor de toekomstige inrichting van de Hoven Noord te bekijken. Er was uitgebreid tijd om vragen te stellen en om reacties te geven op de twee denkrichtingen. Zeker 250 belangstellenden hebben hun stem laten horen. Deze tweede serie MeeDenkdagen zijn in opdracht van de gemeente Zutphen georganiseerd in samenwerking met stedenbouwkundig bureau BügelHajema adviseurs.   

“Zo veel mogelijk GROEN, GROEN, GROEN!”

Inwoners konden zien wat er met hun eerdere input en reacties is gedaan            

Geïnteresseerden kwamen goed voorbereid binnen. Er is tijdens de eerder georganiseerde MeeDenkdagen namelijk al veel input onder de inwoners opgehaald. Die resultaten zijn in januari verzameld en gebundeld in het boekje ‘opbrengsten MeeDenkdagen'. Op basis van deze input heeft BügelHajema adviseurs samen met de gemeente Zutphen 2 denkrichtingen uitgewerkt. Nu is middels een zogenaamd vlekkenplan (een ruwe schetsindeling op de kaart van de Hoven Noord) te zien waar woningbouw, groen, natuur, de kassen en de wegen mogelijk kunnen komen.

“TOP: de speelse opzet, veel ruimte voor groen. Misschien goed om hier wat van die hagen toe te voegen. Die trekken bij ons in De Teuge veel vogels”

Van denkrichtingen naar een concept Masterplan De Hoven Noord

De input en feedback van 9 en 10 juni vormen de input om te komen tot een concept Masterplan dat, naar verwachting, in het najaar gereed zal zijn. 

“Grappig die mozaïkvorm die verwijst naar de tuinbouwhistorie”

Masterplan de Hoven Noord

BügelHajema adviseurs ontwikkelt in opdracht van de gemeente Zutphen het Masterplan voor de Hoven Noord. Dit is een plan op hoofdlijnen voor de ontwikkelingen in het gebied, zoals ruimte voor nieuwbouw, het bijeenbrengen van de glastuinbouw en ruimte voor agrariërs, voorzieningen, recreatie en natuur en de verkeersontsluiting. Na deze fase volgt het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan openbare ruimte.

Op de foto’s een sfeerimpressie van 9 en 10 juni en via deze link zijn de informatie panelen te bekijken die 9 en 10 juni te zien waren. 

“Fijn dat je kan meedenken”

 

“Maak niet het zoveelste ‘bloemkool’ nieuwbouwwijkje, maar bouw aansluitend bij De Hoven”