Toegankelijkheid

Skip to main content

Hoe gaat De Hoven er in de toekomst uit zien?

De Hoven is een wijk met een uniek dorpskarakter gelegen in een uniek gebied binnen de gemeente Zutphen. Langs de IJsel en omgeven door natuurgebied, landerijen, tuinderijen is de Hoven met Zutphen verbonden door de oude IJssselbrug. Met de drukte van de stad enerzijds en de rust van het landelijk- of rivierengebied anderzijds. De Hoven Noord ligt aan de buitenrand van het gebied. Voor De Hoven Noord zijn de laatste jaren de nodige visies en plannen uitgewerkt. Zoals de Structuurvisie Noordrand De Hoven, het ideeënboek De Hoven en het wijkontwikkelingsplan. Nu is het moment gekomen om door te ontwikkelen naar een Masterplan (inrichtingsplan) voor De Hoven Noord met ruimte voor nieuwbouw, clustering van de glastuinbouw en ruimte voor agrariërs, recreatie en natuur. Met aandacht voor de bestaande woon- en werkomgeving, en in samenspraak met de huidige en toekomstige gebruikers.

Hoe kunnen we De Hoven samen verder laten groeien
tot een toekomstbestendige wijk voor wonen, werken en recreëren?

Uitgangspunt is om de uitbreiding van De Hoven Noord aan te laten sluiten bij de identiteit, het karakter en cultuur van De Hoven, en tegelijk ook passend in de landelijke omgeving. Daarom is het belangrijk om voor de ontwikkeling van het Masterplan met alle belanghebbenden en bewoners in gesprek te gaan om ideeën en wensen op te halen, ruimte te geven aan dromen en eventuele zorgen te delen. Eind januari zijn er themasessies voor belanghebbenden georganiseerd. Ook zijn er twee MeeDenk dagen op locatie georganiseerd voor bewoners en belangstellenden. De opgehaalde wensen en ideeën zijn vervolgens in juni weer teruggekoppeld aan de inwoners en belangstellenden op twee nieuwe twee MeeDenk dagen. Via deze website en de facebookpagina kan iedereen ook reageren en input geven. Iedereen kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief over De Hoven Noord en zo ook actueel op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws. Zo komen we samen tot nieuwe inzichten voor de toekomt van De Hoven Noord.

Het hele traject bestaat uit 3 fases:

Hieronder ziet u een kaart van het gebied. Dit kaartje geeft aan voor welk gebied we een masterplan maken.

Het gebied dat roze gearceerd is is het gebied waar woningbouw kan komen.