Toegankelijkheid

Skip to main content

Inrichtingsplan openbare ruimte

In het inrichtingsplan openbare ruimte wordt de inrichting van de openbare ruimte vastgelegd, de straten, voetpaden, fietspaden, maar ook het straatmeubilair zoals bankjes en de verlichting, het materiaal van de bestrating, en de groenvoorziening.

Het te gebruiken materiaal wordt aangeven met sfeerbeelden, referentiebeelden en een ruimtelijke impressie. Zo krijgen we een goed beeld van hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Het inrichtingsplan bestaat uit een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.