Toegankelijkheid

Skip to main content

Masterplan

De eerste fase is het ontwikkelen van het zogenaamde Masterplan. Dit plan gaat over het gehele gebied van De Hoven Noord en geeft letterlijk een beeld van de mogelijke landschappelijke en stedelijke invulling. U kunt op verschillende momenten meedenken over en reageren op de planontwikkeling. Het Masterplan wordt op deze website gepubliceerd. 

Ontwikkelen masterplan

Het Masterplan is het vervolg op de eerder vastgestelde Structuurvisie Noordrand De Hoven. Voor het ontwikkelen van het Masterplan is het belangrijk een goed beeld van het gebied te hebben. Hiertoe wordt het landschap in kaart gebracht waaronder de samenstelling van de bodem, de loop van het water, de aanwezige natuurgebieden, recreatie, maar ook de cultuurhistorie van het gebied en het dagelijks leven met wonen en werken. Als deze informatie wordt letterlijk op kaarten weergegeven met een korte toelichting.

We voeren natuurlijk gesprekken met organisaties, belanghebbenden en bewoners. Wat zijn de wensen en behoeftes, wat zijn de positieve en minder positieve plekken en waar liggen de kansen. Ook hebben we rekening te houden met de regels voor bereikbaarheid (infrastructuur) milieu en natuurgebieden.

De input die we ophalen uit de gesprekken vormen het zogenaamde DNA van de Hoven Noord. Samen met de bestaande kwaliteiten en functionaliteiten van het gebied is dit het uitgangspunt voor het Masterplan De Hoven Noord.

Vervolgens zijn er verschillende momenten waarop iedereen gelegenheid krijgt om o.a. via deze website te reageren op het masterplan. We zullen tijdig informeren wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. (kijk hiervoor ook op facebookpagina De Hoven Noord).

Het Masterplan is de basis voor het uitwerken van het Stedenbouwkundig plan voor de eerste fase.