Toegankelijkheid

Skip to main content

Stedenbouwkundig plan

Het Stedenbouwkundig plan is de uitwerking van de eerste fase van het Masterplan. Het plan bestaat uit een verkavelingsplan met tekeningen, foto’s, sfeerbeelden en beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Zoals het soort bebouwing, de voorzieningen, het groen, waterpartijen, maar ook parkeerplaatsen en mogelijke speelplekken.

Het Stedenbouwkundig plan bestaat uit een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). Het VO wordt gepubliceerd op deze website. Hier kan iedereen over meedenken en op reageren. Er komt ook een inloopavond om het VO te bekijken, vragen te stellen en te reageren. De opgehaalde reacties worden verwerkt in het DO. Als het definitieve ontwerp is vastgesteld zal deze worden gepubliceerd op de site.

Het stedenbouwkundigplan vormt voor het inrichtingsplan Openbare Ruimte.